LO CONTADOR 1959. Pabellón UCV

Autores: Sandra Iturriaga del Campo, Wren Strabucchi

ITURRIAGA, S.,STRABUCCHI, W. (Eds.) (2014)  LO CONTADOR 1959. Pabellón UCV                                                          Cuadernos de Extensión Vol Nº2, Escuela de Arquitectura UC, Santiago de Chile